Yılın En Avantajlı Fırsatları

Benzersiz fiyatlarla bu fırsatı kaçırmayın

Hizmet Sözleşmesi

Hizmetlerimizden yararlanmadan önce bu ‘KULLANICI HİZMET SÖZLEŞMESİ’ni dikkatle okumanızda fayda var.
01.Taraflar

İşbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) Odunluk Osmangazi/BURSA adresinde mukim Uzun Filo Rent A Car Ltd. Şti. (kısaca “FİRMA” olarak anılacaktır) ve uzunfilo.com internet sitesi üzerinde sunulan Web Paketleri & E-ticaret Sistemini (kısaca “PLATFORM” olarak anılacaktır), ve yazılıma bağlı uygulama ve hizmetlerin kullanımı amacıyla uzunfilo.com internet sitesi ziyaretçisi ya da platformun üyesi (kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır).

02. Amaç

Sözleşmenin amacı FİRMA ile MÜŞTERİ arasındaki ticari ilişkiyi düzenlemek, tarafların hak ve mesuliyetlerini belirlemektir.

03. Sözleşmenin Konusu

SÖZLEŞME, PLATFORM ile ilgili kullanım koşulları, kurulum ve satış sonrası verilen hizmetleri tarif eder. SÖZLEŞMENİN kabulü ile taraflar arasında yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul eder.

04. Sözleşmenin Kabulü

SÖZLEŞME, PLATFORM test ürününe kayıt olunması ya da ücretli paketlerden birine kayıt olunması ile beraber satın alma işlemi sırasında “Şartları okudum ve kabul ediyorum” kutucuğunun işaretlenmesi ile kabul edilmiş sayılır.

05. Hizmetin Tanımı

a. FİRMA sunduğu PLATFORM ile MÜŞTERİLERİN internet/e-ticaret sitesine sahip olmalarını sağlayacaktır.

b. PLATFORMUN sahip olduğu özellikler ve özelliklerin kapsamı uzunfilo.com internet sitesi üzerinde belirtilen paketlere göre değişiklik göstermektedir. MÜŞTERİ uygun paketi tercih ederek ödemesini yapmasıyla PLATFORMU kullanmaya hak kazanacaktır.

c. PLATFORM ile birlikte sunulan paket özellikleri uzunfilo.com internet sitesi üzerinde belirtilen paketlere göre farklılık göstermektedir.

d. PLATFORM ile birlikte sunulan web barındırma hizmetinin kapasitesi ve bu barındırma kapsamındaki trafik kullanım kotası SÖZLEŞMENİN, MÜŞTERİ tarafından kabul edildiği tarihteki uzunfilo.com internet sitesi üzerindeki paketlerde beyan edilen miktarlar ile sınırlıdır.

e. FİRMA, yıllık lisans kullanım bedelini ödediği müddetçe PLATFORM üzerinde kullanılacak 1 adet alan adını ilgili hizmet paketleri kapsamında yer alıyorsa 1 yıllık ücretsiz olarak kayıt edecektir. Bu madde kapsamında sunulacak olan alan adları yalnızca .com, .net ve .org uzantılı alan adları olabilir. Bunların dışında olan herhangi bir alan adı uzantısı (TLD) hizmet kapsamı içinde sayılmayacaktır ve MÜŞTERİ eğer bu kapsam dışındaki bir uzantıya sahip alan adı PLATFORM üzerinde kullanmak istiyorsa, bu alan adı ile ilgili kayıt işlem ve masrafları kendi sorumluluğundadır. Ancak PLATFORM üzerinde kullanması için herhangi bir engel bulunmamaktadır.

f. FİRMA, sunmuş olduğu bu PLATFORMUN telif satırında, kendi altyapısı ile çalıştığını gösterir ibare barındırma hakkına sahiptir. Bu ibareyi kaldırma ücreti mukabilinde mümkündür. Aksi takdirde ibareyi farklı yöntemlerle gizlemek, kapatmak veya kaldırmak yasaktır ve MÜŞTERİ bu SÖZLEŞME kapsamında bu koşulları kabul eder.

06. Kullanım Koşulları ve Süresi

PLATFORM belirli bir süre için belirtilen tüm fonksiyonları ile birlikte yazılım olarak sunulan bir hizmettir ve sektörel tanımı SAAS MODELİ olarak bilinmektedir. Lisans başlangıç tarihi, tercih edilen paketin uzunfilo.com internet sitesinde beyan edilen bedeli ödenmesiyle beraber, sunulan SÖZLEŞMENİN kabulü ile başlar ve lisans süresi ömür boyudur. MÜŞTERİ bu süre boyunca kendi belirleyeceği alan adı altında, PLATFORM kapsamında sunulan ve ek ücret gerektirmeyen her türlü hizmeti kullanma hakkına sahip olacaktır. PLATFORM lisansının kullanım süresi içerisinde herhangi bir şekilde hizmet alınan paket tercihi değiştirilmesi durumunda lisans süresi ilk başlangıç tarihi esas alınarak kullanılmaya devam edilecektir.

07. Müşteri Yükümlülükleri

MÜŞTERİ kullanmakta olduğu PLATFORM için;

a. Ürünlerini kendileri ekleyeceklerdir. Eğer talep edilirse ürün ekleme işlemi -ücretli olarak- firmamız tarafından yapılabilir.

b. Gelecek olan siparişler ile ilgili olarak ödeme takibi, kargo takibi, arıza talepleri, iade talepleri ve benzeri her türlü sipariş yönetimi ile alakalı ek işlemlerin operasyonunu kendileri yöneteceklerdir.

c. Kullanıcı verilerini 3. şahıs, kurum ya da kuruluşlarla paylaşmayacaklarını ve paylaşmaları durumunda veriler ile ilgili tüm güvenlik önlemlerinin kendi istekleri ile ihlal edildiğini ve bu gibi durumlarda FİRMANIN hiç bir sorumluluk almayacağını kabul ederler.

d. Destek talep edilmesi durumunda sorunun çözülmesi için talep edilen bilgilerde sorunun analizi için “Kendiliğinden oldu”, “Durup dururken oldu” gibi mantıksal olarak imkanı olmayan yaklaşımlarında bulunmayacaklarını, aksi takdirde her ne kadar FİRMA yapılan işlemleri takip etse de sorunun kaynağını bulmak için yardımcı olunmadığını ve sorumluluğun FİRMAYA ait olmadığını kabul ederler.

08. Destek Kapsamı

SÖZLEŞME süresi boyunca FİRMANIN, MÜŞTERİYE destek vereceği konular;

a. FİRMA, PLATFORM kullanımı ile ilgili MÜŞTERİYE destek vermeyi ve yaşanacak sorunlar ile ilgili yol göstermeyi kabul eder.

b. Yaşanacak sorun sistem alakalı veya MÜŞTERİNİN satış operasyonunu yavaşlatması durumunda, FİRMA dosyalara müdahale için yazılı destek sistemi üzerinden özel izin almak kaydıyla dosya ve verilerde değişiklik yapabilme hakkına sahiptir. Ancak yapılan bu değişiklik neticesinde meydana gelebilecek aksaklıklardan FİRMA sorumlu tutulmayacaktır.

c. MÜŞTERİ, taleplerinin takibi için internet destek sistemine taleplerini bırakmaları için yönlendirilebilir ve MÜŞTERİ bu yönlendirmeyi kabul edecektir.

d. FİRMA ihtiyaç olması durumunda telefon ile destek vermeyi kabul eder. Destek talep edilen konunun niteliklerine göre FİRMA sorunun çözümü için MÜŞTERİYİ diğer destek kanallarına yönlendirme hakkına sahiptir.

e. Destek talepleri üzerine yapılan karşılıklı yazışmalar özeldir ve resmi kurumlar tarafından talep edilmediği müddetçe hem MÜŞTERİ hem de FİRMA tarafından gizli tutulacaktır.

09. Yazılım Mülkiyeti

Sunulan YAZILIM, tasarımlar ve ücretli ya da ücretsiz olan diğer tüm ek hizmetlerin mülkiyeti FİRMAYA ait olup, MÜŞTERİ bunlar üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. FİRMA tüm bu ürünler ile ilgili güncelleme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılan bu çalışmalar ile MÜŞTERİNİN satış operasyonunu engellemeyeceğini kabul eder.

10. Mücbir Sebep

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, SÖZLEŞMENİN kabul edildiği tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de SÖZLEŞME ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

11. Onay ve Yürürlülük

Bu SÖZLEŞME, MÜŞTERİNİN uzunfilo.com internet sitesi üzerinden sunulan örneğinin kabulünü onaylaması ile her iki taraf için bağlayıcı olur yürürlüğe girer. SÖZLEŞMENİN uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda Bursa Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.