Yılın En Avantajlı Fırsatları

Benzersiz fiyatlarla bu fırsatı kaçırmayın

Gizlilik - Güvenlik

Uzun Filo, site kullanıcı/ziyaretçilerinin şahsi/özel bilgilerini kesinlikle 3. kişi ya da kurumlarla paylaşmaz. Reklam/Promosyon amaçlı kullanmaz.
01. Firma

Uzun Filo, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-mail adresi gibi KULLANICI’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.

02. Kullanıcı

Site kullanıcısı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

03. Resmiyet

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde, bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda, gene resmi makamlara açıklanabilecektir.